KAHRAMANMARAŞ GÖKSUN İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

2020 Eylül Ayında Ataması Yapılan Sözleşmeli Öğretmenlerin Dikkatine

2020 Eylül Ayında Ataması Yapılan Sözleşmeli Öğretmenlerin Dikkatine

2020 EYLÜL AYINDA ATAMASI YAPILAN SÖZLEŞMELİ, ÖĞRETMENLERİN DİKKATİNE

 

   jKARARNAMELER GELMİŞ OLUP  21/09/2020 TARİHİNDE GÖREVE BAŞLAMAK ÜZERE MÜDÜRLÜĞÜMÜZE GELEBİLİRSİNİZ


                   Atama kararnamelerinin Bakanlığımızca illere gönderilmesine müteakip İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atama Birimine Gönderilmeye başlanacağından, ilgililerin belgeleri teslim etmek için; Atanmış oldukları İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile irtibata geçildikten sonra belgeler teslim edilecektir.

   Değişiklik ve güncelleme olması halinde Müdürlüğümüzce web sitesinden duyurulacaktır.

1.  Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği ya da e-devlet üzerinden aldıkları diploma belgesi,

2.  Orta Öğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans, Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi  Sertifikası, İlköğretim Sınıf Öğretmenliği ya da İngilizce Öğretmenliği Sertifikası programlarından birini tamamladığına ilişkin belge veya bu belgenin onaylı örneği,

3.   Yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen yüksek öğreniminin ve pedagojik formasyon belgesinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denklik belgesi,

4.  Talim ve Terbiye Kurulu kararı gereğince Felsefe bölümü mezunlarından 16 kredi sosyoloji, 16 kredi psikoloji; sosyoloji bölümü

     mezunlarından 8 kredi mantık, 16 kredi felsefe,16 kredi psikoloji aldığına dair belgenin aslı veya onaylı örneği (Bu belge pedagojik

     formasyon belgesi yerine kullanılamaz.),

5.  Son altı ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf (6 adet),

6.  Mal bildirimi (indirmek için tıklayınız.), 

7.  Elektronik Başvuru Formunun onaylı örneği,

8.  Başvuru esnasında Pedagojik Formasyon Belgesi yerine resmî yazı ibraz edenlerden Pedagojik Formasyon Belgesi.

9. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu olmadığına dair sağlık kurulu raporu düzenlemeye      yetkili tam teşekküllü özel veya resmi bir hastaneden alınacak sağlık kurulu raporu.

10.  Elektronik Başvuru Formundaki beyanları ile ibraz ettikleri belgeler ilçe millî müdürlüklerince değerlendirilecek, göreve başlatılmasına engel hali bulunmayanlar göreve başlatılacak; göreve başlatılmasında tereddüde düşülenler ise   değerlendirilmek üzere Personel Genel Müdürlüğü Öğretmen Atama Daire Başkanlığına bildirilecektir.

11. Adli Sicil Belgesi (E-devletten alınabilir)

12. 2 Adet Özlük dosyası (Liseye atananlar mavi renkli, okul öncesi, ilk ve ortaokula atananlar sarı renkli dosya ile geleceklerdir )

Pınarbaşı Mahallesi Hoca Hacı Çiçek Sokak No 24 - 0 344 216 60 00

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.